Introduktionsprogram

Gymnasieutbildning utifrån dina förutsättningar

Genom ett introduktionsprogram kan du som saknar full behörighet gå en gymnasieutbildning utifrån dina förutsättningar. Du kompletterar vissa grundskoleämnen och läser samtidigt kurser på vård- och omsorgsprogrammet. Om du har sökt nationellt program, men är osäker på om du kommer hinna bli fullt behörig bör du även söka introduktionsprogram. Detta för att vara säker på att få en gymnasieplats. Prata med SYV på din skola. 

Vi erbjuder både Programinriktat val och Yrkesintroduktion mot vård- och omsorgsprogrammet. Oavsett vilket alternativ som passar dig bäst kommer innehåller utbildningen praktik (APL) inom området vård och omsorg under alla årskurser. Många av våra elever på Introduktionsprogrammen går ut med en yrkesexamen efter sin tid hos oss och har sedan stora möjligheter att få jobb direkt eller att plugga vidare. Om du har sökt nationellt program, men är osäker på om du kommer hinna bli fullt behörig bör du även söka introduktionsprogram för att vara säker på att få en gymnasieplats. Prata med SYV på din skola. 

Vård- och omsorgsprogrammet är utbildningen för dig som vill vara väl förberedd för ett spännande arbetsliv inom vård, hälsa, omsorg och med människor i största allmänhet. Med dina nya kunskaper är du rustad att stödja och hjälpa människor vid ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Kontakta oss för mer information

Intresseanmälan

Hör gärna av dig till oss med dina frågor, en intresseanmälan eller att du vill besöka oss.