Vård- och omsorgsprogrammet

Det här är utbildningen som gör dig väl förberedd för ett spännande arbetsliv inom vård, hälsa och omsorg. Genom olika ämnen får du kunskap om hur människan fungerar till kropp och själ. Du lär dig om de vanligaste sjukdomarna och vilka behandlingar som ges. Du får insikt om vanliga orsaker till fysisk och psykisk ohälsa. Under utbildningen får du också kunskaper om olika funktionsvariationer och hur barn och vuxna kan få rätt stöd utifrån sina behov.

Utbildningen
Oavsett inom vilket område du kommer att arbeta så är din förmåga att bemöta, respektera och kommunicera med olika människor nyckeln till god vård. Därför är detta något som du läser om, tränar på och diskuterar under hela utbildningen. Praktisk erfarenhet får du genom totalt 18 veckors APL/praktik på olika arbetsplatser.

Jobb direkt eller fortsatta studier
Vård- och omsorgsprogrammet är både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program. Efter gymnasiet får du en yrkesexamen och kan arbeta som undersköterska inom akutsjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller LSS (stöd och service till funktionshindrade barn och vuxna). Den ordinarie studieplanen inkluderar också de ämnen som krävs för behörighet till högskolan och utbildning för att bli sjuksköterska, psykolog, lärare, socionom eller liknande.

Fördjupade kunskaper
På Vård- och omsorgsgymnasiet får du fördjupade kunskaper om hur människan reagerar vid svåra trauman och kriser. Du får lära dig akut omhändertagande och att prioritera patienter utifrån triagemetoden. Du får också kunskaper om att ge barn och vuxna meningsfullhet och stöd i vardagen.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du arbeta på sjukhus, som stöd- eller elevassistent eller inom äldreomsorgen. Med hjälp av poängen från dina individuella val kan du läsa vidare på högskola till till exempel sjuksköterska, polis, socionom eller sjukgymnast.

Praktik (APL) nära verkligheten
Vård- och omsorgsgymnasiet har nära samarbete med många arbetsplatser inom området vård och hälsa. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en del av din utbildning. I mötet med verkligheten prövas dina teoretiska kunskaper, du får nya erfarenheter och du utvecklas som person. För många av våra elever har praktiktiden lett både till extrajobb och till fast jobb efter gymnasiet.

Vård- och omsorgscollege
Skolan är en av de gymnasieskolor i Stockholm som är certifierade som Vård- och omsorgscollege (VOC), vilket är en kvalitetsgaranti för dig som elev. Skolor och arbetsgivare inom Vård- och omsorgscollege samverkar för att kunna erbjuda utbildningar och praktikplatser som håller hög nivå.

Behörighet
För behörighet till Vård- och omsorgsprogrammet behöver du ha godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt minst fem andra ämnen

Om du vill läsa vård- och omsorg, men inte har full behörighet är du välkommen att söka till våra introduktionsprogram; programinriktat val eller yrkesintroduktion. 

Kurser och poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

700p

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska/SVA1 100
Svenska/SVA2 100
Programgemensamma ämnen
1300
Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100

 

Gymnasiearbete 100
Programfördjupningar 200
Engelska 6 100
Svenska/SVA 3 100
Individuellt val* 200p
Matematik 2a 100
Internationellt arbete 100
Kost och hälsa 100
Räddningsmedicin 100
Vårdpedagogik och handledning 100
Vård och omsorg specialisering 100
* Kursen startar vid tillräckligt många anmälningar

 

Intresseanmälan

Hör gärna av dig till oss med dina frågor, en intresseanmälan eller att du vill besöka oss.